ALGEMENE VOORWAARDEN

Alles wat je moet weten over onze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

1.1 Stichting ZeggPop: gevestigd aan de A.M. de Jongstraat 48 te Zegge en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61822590.

1.2 Website: www.beachweekend.nl

1.3 Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Stichting ZeggPop en diens partners: Tamboerkorps St. Cecilia Zegge, TC Hooghei, v.v. Dioz en Cafe Kerkzicht.

1.4 Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst tussen Stichting ZeggPop en diens partners en Deelnemer, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stichting ZeggPop en op elke tot stand gekomen Overeenkomst.

Artikel 3 – De Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Deelnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 4 – Betaling en Inschrijving

4.1 De Deelnemer is het inschrijvingsgeld verschuldigd zoals vermeld op de Website.

4.2 Inschrijving voor het evenement is pas definitief nadat het inschrijvingsgeld is ontvangen.

Artikel 5 – Annulering en Restitutie

5.1 Deelnemers hebben het recht om hun inschrijving te annuleren en een volledige restitutie van het inschrijfgeld te ontvangen, mits de annulering plaatsvindt tot 2 weken voor aanvang van het evenement. Annuleringen dienen schriftelijk te worden ingediend en zijn pas geldig na bevestiging van Stichting ZeggPop.

5.2 Wanneer het evenement door Stichting ZeggPop wordt afgelast, hebben deelnemers recht op volledige restitutie van het inschrijfgeld.

5.3 Wanneer deelnemers zich binnen twee weken voor aanvang van het evenement afmelden of tijdens het evenement zelf, is er geen recht op restitutie.

5.4 Restituties zullen binnen 30 dagen na de datum van annulering of de datum van afgelasting van het evenement door Stichting ZeggPop] worden verwerkt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Stichting ZeggPop en diens partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel opgelopen tijdens het evenement.

Artikel 7 – Privacybeleid

7.1 Stichting ZeggPop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de inschrijvingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Artikel 8 – Geschillen

8.1 Op overeenkomsten tussen Stichting ZeggPop en de Deelnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Deelnemer en Stichting ZeggPop waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stichting ZeggPop gevestigd is.

Nogmaals, dit is slechts een basis opzet en het is sterk aan te raden om deze Algemene Voorwaarden te laten beoordelen door een juridisch professional. Hij of zij kan ervoor zorgen dat alle relevante aspecten zijn opgenomen en dat de voorwaarden in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving.